Przeszukanie bagażu rejestrowanego

Pytanie

Jakie prawa ma obsługa lotniska w przeszukiwaniu bagażu rejestrowanego? Czy mogą oni uszkodzić walizkę podczas otwierania? A co jak coś zginie? Czy nie bezpiecznie jest przewozić tam drogie rzeczy? Czy dostanę protokół z takiej kontroli?

oczekuje 0
admin 3 lata 2 Odpowiedzi 470 wyświetleń 0

Odpowiedzi ( 2 )

 1. Kup torbę z zamkiem TSA i nie będzie problemu. Nikt Ci nie nic nie rozwali itd. Kontrolę robi Urząd Celny danego państwa.

 2. Zobacz to:

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

  z dnia 22 września 2005 r.

  w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

  (Dz. U. z dnia 10 października 2005 r.)

  Na podstawie art. 11 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  § 6. 1. Formami kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego są:
  1) kontrola manualna;
  2) prześwietlenie przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego;
  3) kontrola manualna przy zastosowaniu urządzenia do wykrywania śladowych ilości i par materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;
  4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.
  2. W przypadku konieczności sprawdzenia zawartości bagażu rejestrowanego kontrolę przeprowadza się w obecności właściciela lub przedstawiciela przewoźnika, w wyznaczonym pomieszczeniu.
  3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w bagażu rejestrowanym znajdują się urządzenia lub materiały wybuchowe, poddaje się go rozpoznaniu pirotechnicznemu.

  § 7. Formami kontroli bezpieczeństwa bagażu bez właściciela są:
  1) prześwietlenie urządzeniem rentgenowskim, wyposażonym w automatyczny system wykrywania materiałów wybuchowych;
  2) prześwietlenie przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego, pod dwoma różnymi kątami;
  3) kontrola manualna przy zastosowaniu urządzenia do wykrywania śladowych ilości i par materiałów wybuchowych lub chemicznym testerem do wykrywania materiałów wybuchowych;
  4) sprawdzenie z wykorzystaniem psów służbowych.

Napisz odpowiedź

Przeglądaj
Przeglądaj